Tennis:

Tennis is een balsport voor twee spelers/teams waarbij een bal van gemiddeld 67 mm diameter (meestal geel met witte lijn) met een racket over een net gespeeld moet worden. Bij tennis moet de bal over het net op de speelhelft van de tegenstander(s) worden geslagen. Het doel is om het de tegenstander(s) onmogelijk te maken de bal op dezelfde wijze terug te slaan.

Koningsspelen: We spelen gedurende de Koningsspelen een spelvorm waarbij het team tegen team is. Elke keer slaat de speler/speelster die vooraan in de rij staat en bal naar de overkant (tegenpartij), na het slaan van de bal sluit je achteraan bij je eigen groepje. Zie instructiekaart. 

Weet jij de bal met een forehand of backhand terug te slaan? Succes!